Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasiat:

Harrastamisen Suomen malli, esittelijät Aleksi Nyström ja Anni Vartila

Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätösten koostaminen, esittelijä Jussi Heikkinen

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: puheenjohtaja Kaija Patronen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Ritva Mikkonen, Pasi Kilpeläinen, muut: Jussi Heikkinen, Jari Säkkinen, Erja Niittyviita, Vesa Kaikkonen ja Marja Kovalainen.

Etänä (Teams): jäsenet: Aila Tartia-Jalonen, Irja Seppänen, Kari Kemppainen, Markus Leinonen, Panu Huotari, Päivi Huusko, Eveliina Kinnunen, muut: Matti Nousiainen, Markku Haverinen, Aleksi Nyström, Jari Kauppinen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §