Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelma

KAJDno-2020-1478

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen toimiala on yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa valmistellut Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelman. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului kaupunginhallituksen ja ympäristöteknisen lautakunnan edustus.

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla on tarkoituksena luoda pitkän tähtäimen suunnitelma siitä, kuinka ihmisten liikkuminen järjestetään. Suunnittelutyön tavoitteiksi asetettiin mm. kestävän liikkumisen helppous, sujuvuus ja turvallisuus ympärivuotisesti. Lisäksi tavoitteiden mukaisesti kaupunkikeskusta on saavutettava, viihtyisä ja elinvoimainen, ja liikenne on päästötöntä.  Pyöräilyä edistetään keskeisenä kulkutapana, ja maankäytön suunnittelulla tuetaan vähäpäästöistä liikennettä.

Toimenpiteiksi valikoitui joukko liikenteen edistämishankkeita, jotka on lueteltu raportissa sivulta 29 alkaen. Liikenneinfran kehittämisessä painopiste on keskusta-alueen polkupyöräyhteyksien parantamisessa. Lisäksi pyöräilyn edistämiseksi esitetään kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaa. Jatkoselvittelyä vaativia toimenpiteitä ovat vielä mm. Linnansillan toisen ajoneuvokaistan mahdollinen muuttaminen pyöräilyväyläksi. Aineettomia toimenpiteitä ovat mm. aktiivisen liikenneturvallisuustyön jatkaminen, kestävän liikkumisen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) kulttuurin edistäminen sekä päästöttömyyden tavoittelu kaupungin omissa hankinnoissa. Talvikunnossapito on nostettu esille erityisesti jalankulku- ja pyöräilyväylien osalta. Kunnossapidon tehostamisella tavoitellaan aktiivisten liikennemuotojen ympärivuotista lisäämistä tarjoamalla tasaisen laadukkaat olosuhteet. Joukkoliikenteestä on vast’ikään laadittu oma palvelutasosuunnitelma, joten sen käsittely tässä raportissa on jätetty vähemmälle.

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin liikennejärjestelmäsuunnitelman, ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle suunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §