Ympäristötekninen lautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ympäristöteknisen toimialan vuoden 2021 käyttötalousosan ja investointiosan talouden toteutumavertailu

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuma ajalta 1.1.–31.1.2021 esitellään kokouksessa.

- Oheisliite ympäristötekninen toimiala käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.–31.1.2021.
- Oheisliite ympäristöteknisen toimiala investointiosan toteutumavertailu 1.1.–31.1.2021.

Lisätietoja ympäristötekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 040 678 3246  etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden sekä investointiosan toteutumavertailut ajalta 1.1.–31.1.2021.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §