Ympäristötekninen lautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kuntalaisaloite: Scootti- ja skeittiharrastajille talviharjoitushalli, Kajaani

KAJDno-2020-1484

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Aida Mustonen esittää kuntalaisaloitteessaan, että " Kajaaniin tarvitaan temppuhalli, josta löytyisivät samankaltaiset rampit kuin Kajaanihallinkin pihalla, mutta vain sisätiloissa. Kyseessä ei ole mikään Superparkia vastaava puisto, vaan vapaasti käytettävissä oleva, kaikille avoin halli, jossa rullailijat pääsevät harrastamaan joko ilmaiseksi, tai pientä pääsymaksua vastaan myös talvisin. Käytännössä toiminta hallilla tapahtuisi samalla tavalla kuin Kajaaninhallin ulkorampeilla: sinne ei tarvitse varata aikaa ja siellä olisi pitkät aukioloajat."

Liikuntapoliittisen ohjelman 2025 investointisuunnitelman mukaisesti toteutetaan seuraavat liikuntapaikkarakentamisen hankkeet talousarvion mahdollistamissa puitteissa. 1.Kajaanihallin peruskorjaus.Kajaanin kaupungin, opettajankoulutuslaitoksen (Oulun yliopisto) ja ammattikasvatushallituksen yhteisesti rakennuttama Kajaanihalli otettiin käyttöön 1984. Vuosittain kävijöitä hallissa on n. 250 000. Hallin peruskorjauksen suunnittelun käynnistäminen ja hankkeen toteutus. 2.Liikuntapuiston tekojäärata, hiekkatekonurmi ja pallokentän lämmitys. Ilmaston lämpenemisen takia jääkenttien käyttöaika lyhenee koko ajan. Tekojää jatkaa luistelukautta kauden molemmista päistä. Hiekkatekonurmen uusimisen yhteydessä rakennetaan pallokentän lämmitys, joka lisää kentän käyttöaikaa kuukauden verran kauden kummassakin päässä. 3.Lohtajan lähiliikuntapaikka.Lähiliikuntapaikan peruskorjaus ja ajanmukaistaminen.4.Frisbeegolf –puistoradan rakentaminen. Frisbeegolf- rata kaupunkikeskustan tuntumassa lisää matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia.  5. Koulujen ja päiväkotien pihat. Piha-alueiden liikunnallisuuden parantaminen. Suunnittelu ja toteutus yhdessä käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kaupungin valtuusto  hyväksynyt Liikuntapoliittisen ohjelman kokouksessaan 10.2.2020 § 7.  Liikuntapaikkarakentamisen hankkeet toteutetaan talousarvion mahdollistamissa puitteissa Liikuntapoliittisen ohjelman investointisuunnitelman mukaisesti. Tähän suunnitelmaan ei sisälly temppuhallin rakentaminen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §