Ympäristötekninen lautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-22

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Oheisliite, Lyseon autopaikoituksen vireilletulokuulutus

Seuraavat kokoukset:

28.2., 4.4., 16.5., 13.6.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §