Ympäristötekninen lautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Uuden matkakeskuksen toteutukseen liittyvä aiesopimus (lisäpykälä)

KAJDno-2017-168

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Uuden matkakeskuksen toteuttamisesta on neuvoteltu VR-Yhtymä Oy:n kanssa liitteenä oleva aiesopimus, jossa on sovittu miten matkakeskushanke toteutetaan. Sopimusneuvotteluja on vaikeuttanut ja pitkittänyt se, että VR-Yhtymä Oy:n toimintaympäristön muutokset ovat vielä epävarmoja.


Liitteenä olevassa aiesopimuksessa lähdetään siitä, että kaupunki laatii uuden matkakeskuksen asemakaavan, tonttijaot, katusuunnitelmat, tekee tarvittavat kiinteistömuodostamis- ja rasitteiden perustamistoimenpiteet, rakentaa yleiset alueet ja VR-Yhtymä Oy:n omistaman asemarakennuksen tontin vaatimat pysäköintipaikat sekä vuokraa asemarakennuksesta odotussalin ja yleisö-wc -tilat sekä lipunmyynnissä aiemmin käytetyt tilat. Niin kauan, kun odotustilat ja yleisö-wc -tilat ovat kaupungin ja VR-Yhtymä Oy:n yhteiskäytössä, kaupunki maksaa tiloista sovitusta vuokrasta puolet. Mikäli rautatieliikenteen kilpailutuksesta tai jostakin muusta syystä VR-Yhtymä Oy luopuu matkustajaliikenteen järjestämisestä Kajaanissa, nämä tilat siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin vastuulle ja maksettaviksi. Alakerran toimistotilat kaupunki voi vuokrata joko taksinkuljettajien taukotiloiksi tai matkailun infopisteen tiloiksi.  Aiesopimuksen mukaan VR-yhtymä Oy maksaa kaupungille asemarakennuksen tontin pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset. Aiesopimuksessa on vielä sovittu maapohjan hinnoitteluperusteesta ja korvausperusteesta (25 euroa/m²) niiden yleisten alueiden osalta, jotka kaupunki lain perusteella joutuu joko ostamaan VR-Yhtymä Oy:ltä tai korvaamaan VR-Yhtymä Oy:lle. Tämä hinnoittelu- ja korvausperuste perustuu VR-Yhtymä Oy:n kirjanpidon maapohjan tasearvoon. Aiesopimuksen mukaan kaupunki ryhtyy rakentamaan matkakeskuksen aluetta sen jälkeen, kun kaupungin talousarvioon on varattu riittävä määräraha.


Rautatieliikenteen tarvitsemien pysäköintipaikkojen rakentamisesta neuvotellaan erillinen sopimus liikenneviraston kanssa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen uuden matkakeskuksen toteuttamisesta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §