Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 10 Maatutkaluotauksen hankinta Sammonkaaren korttelialueelle ja Lehtikankaan entisen koulun alueelle, 01.09.2020
§ 11 Kiinteistöveroselvityksen hankinnan keskeyttäminen, 08.09.2020
Varauspäätös:
§ 6 Teollisuustontin nro 205-15-9-1 (Peräläntie 20, Heinisuo) varaaminen Auma-Talot Oy:lle teollisuusrakennuksen suunnittelua varten, 19.08.2020
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 60 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 61 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 62 Omakotitalotontin nro 205-8 ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 63 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 64 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 65 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 66 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 67 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 68 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 69 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 70 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 20.08.2020
§ 71 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 25.08.2020
§ 72 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 25.08.2020
§ 73 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 25.08.2020
§ 74 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 25.08.2020
§ 75 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 25.08.2020
§ 76 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 26.08.2020
§ 77 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 31.08.2020
§ 78 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 01.09.2020
§ 79 Rivitalotontin nro 205-8-33-1 (Käenpolku 4, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Käenkukkulalle, 01.09.2020
§ 80 Rivitalotontin nro 205-8-34-1 (Käenpolku 2, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Käenletkalle, 01.09.2020
§ 81 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 03.09.2020
§ 82 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********, 08.09.2020
Vuokrauspäätös:
§ 13 Tontin nro 205-8-11-12 (Nuaskatu 3) vuokran tarkistaminen, 03.09.2020

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 9 Tapahtuma-avustus Kaukaveden Syysuinnit 2020 / Kajaanin Uimaseura ry, 21.08.2020
§ 10 Tapahtuma-avustus KekriFest / Jouko Palorinne Oy / Original Kajaani, 25.08.2020
§ 11 Tapahtuma-avustus Lammen Loiskeet -musiikkipatahtuma / Jouko Palorinne Oy / Original Kajaani, 25.08.2020
§ 12 Tapahtuma-avustus P17 karsintaturnaus / Kajaanin Haka P17, 03.09.2020
§ 13 Tapahtuma-avustus Kainuu Cup / Papas ry, 08.09.2020
Hankintapäätös:
§ 12 Kajaanin kaupungin varikkoselvityksen hankinta, 03.09.2020
§ 13 Kesäkukat 2020 I optio, 14.09.2020

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Rekrylupa tilakeskuksen kiinteistönhoitaja toistaiseksi 2020, 24.08.2020

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 11 Vienankatu 5, lämmönjakohuoneen saneerauksen LV-urakka, 02.09.2020
§ 12 Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito 2020-2023 Vuolijoen ja Otanmäen alueet, 03.09.2020
§ 13 Teatteritalon ja Sissilinnan rakennesuunnitelmien tarkastus, 10.09.2020
§ 14 Kajaanin varikon purku-urakka, 10.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Ari Heikkisen palkanmääräytymisperusteet ja palkka hänen toimiessa tulosaluepäällikkö Markku Haverisen sijaisena 20.7.-16.8.2020, 07.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §