Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: pj Kaija Patronen, sihteeri Matti Nousiainen, jäsenet: Kari Kemppainen, Pasi Kilpeläinen, Ritva Mikkonen, muut: Jussi Heikkinen, Jari Säkkinen, Henri Summanen, Ari Heikkinen, Vesa Kaikkonen, Patrik Huotari ja Salla Hauska

Etänä (Teams): jäsenet: Irja Seppänen, Päivi Huusko, Tanja Ålander, Panu Huotari, muut: Erja Niittyviita, Jari Kauppinen, Timo Perälä


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §