Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1398

Perustelut

Iltakoulussa:

Maankäyttöpoliittinen ohjelma.

 

Seuraava lautakunnan kokous ke 20.11.2019 Vesiliikuntakeskuksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §