Ympäristötekninen lautakunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Vuoden 2019 hankeryhmäkohtaisen sitovuustason talonrakennushankkeiden rahoittaminen

KAJDno-2019-1210

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
  • Jari Pietarila, Rakennuttajapäällikkö, jari.pietarila@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2014 alusta lukien talousarvion investointiosassa siirryttiin talonrakennushankkeiden osalta alle yhden miljoonan euron hankkeissa hankeryhmäkohtaiseen sitovuustasoon. Talousarviossa on ympäristöteknisessä lautakunnassa esitetty hankeryhmän määrärahalla tehtäväksi aiotut rakennushankkeet ja niiden ohjeellinen kustannusarvio. Hankeryhmäkohtaisen talonrakennusmäärärahan käyttö on tarkoitus tuoda vuosittain ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn. Yli miljoonan euron hankkeissa sitovuustaso on kaupunginvaltuustoon nähden hankekohtainen.

Vuoden 2019 investointiosassa sitovuustasoltaan hankeryhmän hankkeet toteutuvat pääosin suunnitelman mukaisesti. Budjetointivaiheen ohjeelliset kustannukset ovat tarkentuneet suunnittelu-, kilpailutus- ja toteutusvaiheessa. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana tavoitteena on ollut vuoden 2019 talousarvion hankeryhmäkohtaisissa talonrakennushankkeissa 2.320.000 euron määräraha.

Useiden hankkeiden investointimääräraha tullaan alittamaan. Suurimmat määrärahojen alittumiset tapahtuvat Nakertajan koulun vanhan osan korjausten loppuun saattamisessa, joista osa siirtyy vuodelle 2020 ja kaupungintalon viemärien pinnoituksen ja taloteknisten järjestelmien uusimisen sekä Kajaanin lukion tilamuutosten ja julkisivujen määrärahoja ei käytetä kokonaan.

Ohjeellisten määrärahojen suurempi käyttötarve on päiväkoti Karusellin talotekniikan (IV ja maalämpö) ja sadevesi- ja salaojajärjestelmien muutoksissa ja korjauksissa sekä Vimpelin urheilukeskuksen talotekniikan ja kaukolämpöön liittymisen muutoksissa ja korjauksissa. Uutena pieninä hankkeina esitetään rahoitettavaksi asemakaavassa suojellun Kalliokatu 11 piharakennuksen vesikaton uusiminen ja rakennuksen oikaisu sekä pääkirjaston hissin saneeraus.

Vuoden 2019 investointiosan hankeryhmäkohtaiset talonrakennushankkeet -määrärahasta esitetään ra­hoi­tet­ta­vak­si liitteen mukaiset hankkeet.

Lisätietoja asiasta antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen p. 044 7100 302 ja rakennuttajapäällikkö Jari Pietarila p. 044 7147 595 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta osoittaa vuo­den 2019 hankeryhmäkohtaisesta talonrakennusmäärärahasta liitteen mukaiset hankemäärärahat 2.320.000 euroa sekä toteaa, että tämän perusteella kaikki määrärahat tulevat käytetyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §