Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportti 1.1 – 31.5.2022

KAJDno-2022-167

Valmistelija

  • Sauli Pietikäinen, Controller, sauli.pietikainen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan talouden toteuma ajalta 1.1. - 31.5.2022 esitellään kokouksessa.

- Oheisliitteinä talouden toteumaraportit ajalta 1.1. - 31.5.2022.

Lisätietoja controller Sauli Pietikäinen, p. 044 710 0458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §