Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1363

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Iltakoulu: Valtateiden opastustaulut, suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen.

 

Seuraava kokous:

24.8.2022

 

Alustavat kokouspäivät syksyllä 2022:

28.9.2022

26.10.2022

23.11.2022

14.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §