Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 6 Helikopteri-ilmakuvauksen hankkiminen Röni-Kuva Oy:ltä, 16.05.2022
§ 7 Rakennusten 3D-mallinnuksen hankinta Kajaanin kaupunkimallia varten, 19.05.2022
Kiinteistökauppapäätös :
§ 15 Omakotitalotontin nro 205-24-9- ********, Kangasmaasto) varaaminen ja ehdollinen myyntipäätös, 16.05.2022
§ 16 Omakotitalotontin nro 205-24-20 ********* Kangasmaasto) myyminen ********* 13.06.2022
Osoitepäätös:
§ 3 Kiinteistön 205-402-55-12 osoitepäätös, 19.05.2022
§ 4 Kiinteistön 205-403-2-213 Lehtola III osoitemuutos, 25.05.2022
§ 5 Uuden osoitetien Meritie lisääminen osoitejärjestelmään. Osoitetien lisäyksestä johtuen kiinteistöille 205-402-10-160 ja 205-402-10-164 tarvitaan uudet osoitteet., 07.06.2022
Tonttijakopäätös:
§ 2 Kiinteistöjä 205-18-38-65 (Savikonpolku 8a) ja 205-18-38-66 (Savikonpolku 8b) koskeva tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj, 18/38/9, tontti 205-18-38-67 (Savikonpolku 8a)), 16.05.2022
§ 3  Kiinteistöjä 205-8-93-1 (Petäisentie 1) ja 205-8-93-2 (Petäisentie 3) koskeva tonttijaon muutosehdotus (tj 8/93/2, tontit 205-8-93-(4-5), 16.05.2022
Varauspäätös:
§ 8 Tontin nro 205-12-52-7 (Vaeltajantie 1) varaaminen Hoivarakentajat Oy:lle asumisyksikön suunnittelua varten, 31.05.2022
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 27 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 16.05.2022
§ 28 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 16.05.2022
§ 29 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 16.05.2022
§ 30 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 16.05.2022
§ 31 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 16.05.2022
§ 32 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 16.05.2022
§ 33 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 16.05.2022
§ 34 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 20.05.2022
§ 35 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 20.05.2022
§ 36 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 20.05.2022
§ 37 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 20.05.2022
§ 38 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 20.05.2022
§ 39 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 20.05.2022
§ 40 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 30.05.2022
§ 41 Tontin nro 205-5- *********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen *********, 30.05.2022
§ 42 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 30.05.2022
§ 43 Tontin nro 205-5-15-13 (Keskuskatu 27, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kajaanin Keskuskatu 27:lle, 30.05.2022
§ 44 Tontin nro 205-5-13-20 (Sivukatu 27, Lehtikangas) vuokraajan jatkaminen As. Oy Kajaanin Sivukatu 27:lle, 30.05.2022
§ 45 Tontin nro 205-5-13-17 (Laitakatu 3, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kajaanin Karangankartanolle, 30.05.2022
§ 46 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 01.06.2022
§ 47 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 01.06.2022
§ 48 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 01.06.2022
§ 49 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 01.06.2022
§ 50 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 01.06.2022
§ 51 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 01.06.2022
§ 52 Tontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 01.06.2022
§ 54 Kerrostalotontin nro 205-5-5-11 (Leirikatu 12, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kajaanin Leirikatu 12:ta, 08.06.2022
§ 55 Kerrostalotontin nro 205-5-5-14 (Honkakatu 7, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kajaanin Honkakatu 7:lle, 08.06.2022
§ 56 Kerrostalotontin nro 205-5-9-14 (Honkakatu 6, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kajaanin Honkakatu 6:lle, 08.06.2022
§ 57 Rivitalotontin nro 205-6-28-1 (Kärpäntie 2, Puistola) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kajaanin Kärpäntie 2:lle, 13.06.2022
§ 58 Rivitalotontin nro 205-6-29-1 (Oravantie 6, Puistola) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Harjatalolle, 13.06.2022
§ 59 Rivitalotontin nro 205-6-29-2 (Oravantie 8, Puistola) vuokra-ajan jatkaminen  Asunto Oy Harjatalolle, 13.06.2022
§ 60 Kerrostalotontin nro 205-5-2-7 (Keskuskatu 15, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********* ja Kajaanin Kotikulma Oy:lle, 13.06.2022

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 7 Hiekat, Murskeet ja Liukkaudentorjuntamateriaalit toimitus, toimittajien valinta kesä-lokakuu 2022, 23.05.2022
§ 8 Lannoitteiden ja heinäsiementen optiopäätös, 03.06.2022

Tekninen johtaja
§ 18 Hankintaoikaisupäätös Kuorma-auton hankinta 2022 (Kajaanin kaupunki), 20.05.2022
§ 19 Kajaanin kaupungin henkilöstön suojaimet kilpailutus (DPS) HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN, 24.05.2022
§ 20 Maanrakennusurakka 5 2022 Kuurnantie KLV, urakoitsijan valinta, 31.05.2022
§ 21 ITSEOIKAISUPÄÄTÖS Kajaanin kaupungin tarvitsemat ajoneuvojen renkaat 2022 - 2024 (1+1), 14.06.2022
Muu päätös:
§ 1 Linja-autopysäkin omistuksesta ja vastuista sopiminen, 24.05.2022

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Väinölän koulun esteettömyyskorjausten rakennusurakka, 12.05.2022
§ 6 Väinölän koulun hissin hankinta, 12.05.2022
§ 7 Nakertajan päiväkodin pihavaraston rakennusurakka, 13.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Tilakeskuksen kiinteistötyönjohtajan valinta 2022, 01.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §