Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ohjeistus sähköpotkulautojen operoinnille

KAJDno-2022-706

Valmistelija

  • Teemu Rissanen, Suunnitteluinsinööri, teemu.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sähköpotkulaudat ovat yleistyneet eurooppalaisissa kaupungeissa viime vuosien aikana merkittävästi. Sähköpotkulautojen käyttäjien ohjeistus ja kaupungin luomat säännöt ovat perusedellytys toimivalle ja mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttavalle järjestelmälle.

Kajaanin kaupunkia ovat lähestyneet eri sähköpotkulautoja palveluna tarjoavat yritykset. Yritykset haluaisivat tarjota kaupunkilaisille palvelujaan markkinaehtoisesti ja ilman kaupungin tukea tai muuta osallistumista. Liiketoiminta perustuu vapaaseen elinkeinon harjoittamiseen. Tämän myötä on tarpeen määrittää yhteiset pelisäännöt Kajaanin kaupungin ja sähköpotkulautojen vuokrausta tarjoavien yritysten välille. Liitteenä Kajaanin kaupungin laatima ohjeistus sähköpotkulautoja tarjoaville yrityksille koskien Kajaanin katuverkkoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ohjeistuksen sähköpotkulautojen operoinnille Kajaanin katuverkolla.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §