Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kuntalaisaloite: Kajaanista edelläkävijä (lähes) katupölyttömänä kaupunkina

KAJDno-2022-69

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite "Kajaanista edelläkävijä (lähes) katupölyttömästä kaupungista"

"Katupöly aiheuttaa vuosittain Suomessa 1500 ennen aikaista kuolemaa (yli 1000 enemmän kuin liikennekuolemia!) ja monenlaiset pölystä johtuvat sairastumiset kuormittavat luonnollisesti myös terveydenhuoltoa. Kajaanin tulisi panostaa uuteen teknologiaan, joka pelkän kadun harjaamisen sijaan poistaa myös kaikista hienommankin PM2.5 katupölyn ja estää sen leviämisen ulkoilmaan. Uudella teknologialla voi tulla myös monenlaisia säästöjä, koska esimerkiksi tienpintoja ei tarvitse todennäköisesti enää kastella. Ulkoilman katupöly aiheuttaa varsinkin keväisin usean viikon ajan suuria hengitystiekomplikaatiota kuntalaisille. Sen sijaan, että hankitaan aina halvinta perustason kadunlakaisutekniikkaa pitäisi nyt ensin A) selvittää kaikki markkinoilla olevat uudet älykkäämmät kadunpuhdistusjärjestelmät, jotka minimoivat ulkoilmaan päätyvät pölypartikkelit ja sitten B) laatia selvityksen pohjalta hankintakilpailutus. Markkinoille on tullut myös täysin automaattisia kadunpuhdistusrobotteja, jotka tulisi ottaa mukaan selvitykseen. Aloite tukee hyvin Kajaanin kaupungin arvoja (hyvinvointia, turvallisuutta, sujuvaa arkea) sekä kaupungin strategian kasvuteemaa "Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa".

Seuraavassa hiekoitushiekan ja katupölyn poistoon tarkoitetun laitteen hankintaprosessin yhteydessä selvitetään markkinoilla olevat katupuhdistusjärjestelmät, joilla myös pienhiukkaset saadaan kerättyä talteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa aloitteen tekijälle kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §