Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Ympäristötekninen lautakunta päätti ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi lisäpykälän 67.

Kokouspaikalla läsnä: Puheenjohtaja Pasi Kilpeläinen, sihteeri Marja Kovalainen, jäsenet: Mikko Alakärppä, Sanna Pakkala-Juntunen, Veijo Moilanen, Kari Kemppainen, Anssi Manninen, varajäsen: Olga Alanne, muut osallistujat: tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja kaupungingeodeetti Jari Säkkinen.

Teams-etäyhteydellä: varapuheenjohtaja Kaija Patronen, jäsenet: Katariina Mikkonen, varajäsen: Antero Kyllönen, muut osallistujat: suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, kaupungininsinööri Matti Nousiainen sekä kaupunginhallituksen edustaja Päivi Fonselius.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §