Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristöteknisen toimialan ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjät vuodelle 2020

KAJDno-2020-40

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen kokouksessaan 25.9.2017. Ohjeen 7 §:n mukaan toimielinten on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Tositteen tai laskun asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Kaupungin hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneitä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Ympäristöteknisen toimialan laskujen ja tositteiden hyväksyjät varahenkilöineen on esitetty liitteessä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää oheisen liitteen mukaiset henkilöt hyväksymään ympäristöteknisen toimialan ostolaskut ja tositteet vuonna 2020.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hyväksyjät ja varahenkilöt

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §