Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2019

KAJDno-2019-1411

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste esitetty oheisessa taulukossa jaksotettuina erotuksina.

Tarkempia tietoja oheisliitteissä.

Tilanne 14.1.2020, huomioitavaa on etteivät kaikki vuoden 2019 tiedot ole vielä kirjautuneet järjestelmiin raporttien luontipäivänä.

 

  Jaksotettu erotus
  Toimintatuotot +
valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut Toimintakate
Ympäristötekninen toimiala 29 814 € 1 467 750 € 1 497 563 €
Tekninen hallinto -27 836 € 202 804 € 174 967 €
Maankäyttö-, suun.- ja viranom. 416 035 € 184 998 € 601 033 €
Kunnallistekniikka ja liikunta -518 981 € 516 296 € -2 685 €
Tilakeskus 160 597 € 563 652 € 724 249 €

 

Toteumavertailu ympäristötekninen toimiala 1–12 2019, oheisliite
Ennuste ympäristötekninen toimiala 2019, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §