Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1408

Perustelut

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lehtikankaan koulu, oheisliite.

Asemakaavamuutoksen vireilletulo Lehtikankaan koulun alue, oheisliite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §