Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 6 Geodrone X4L PPK-päivityksen hankkiminen, 05.12.2019
Kiinteistökauppapäätös :
§ 11 Liiketontin nro 205- ******** ( ********) myyminen T:mi Juha J. Immoselle, 05.12.2019
Vuokrauspäätös:
§ 23 LPA-tontin nro 205- ******** ( ********, Lehtikangas) vuokraaminen T:mi Juha J. Immoselle, 05.12.2019

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 43 Tapahtuma-avustus Kajaanin Juntta ry:n painikilpailu ja valtakunnallinen tyttöpainileiri, 16.12.2019
Hankintapäätös:
§ 1 LED-katuvalaisimien hankinta 2020, 13.01.2020
§ 16 Kesäkukat 2020, 16.12.2019
§ 17 Viherurakka option käyttöönotto vuodelle 2020, 20.12.2019

Suunnittelupäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Valinta suunnitteluinsinöörin vakituiseen tehtävään, 12.12.2019
§ 4 Valinta kaavoitussihteerin vakituiseen tehtävään, 12.12.2019
§ 5 Valinta kaavasuunnittelijan vakituiseen virkaan, 12.12.2019
§ 6 Valinta kartoittajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, 16.12.2019

Tekninen johtaja
Avustuspäätös:
§ 4 Tapahtuma-avustus Kansainvälinen koiranäyttely "Tamminäyttely 2020" / Kainuun Kennelpiiri ry, 19.12.2019
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 12 Kiinteistöjen ilmanvaihtosuodattimien hankinta_OPTIO I, 09.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §