Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden seuranta 1.1.–31.10.2017

KAJDno-2017-1583

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Käyttötalouden seurantaraportti, oheisliite

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet noin 533 000 euroa pienempinä verrattuna jaksotettuun talousarvioon. Valmistus omaan käyttöön -kohdan tulot ovat toteutuneet samaten noin 451 000 euroa pienempinä verrattuna jaksotettuun talousarvioon.

Toimialan henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 345 000 euroa pienempänä verrattuna jaksotettuun talousarvioon.  Toimialan kaikki toimintakulut ovat toteutuneet noin 771 000 euroa pienempinä verrattuna jaksotettuun talousarvioon.

Seurantaraportin mukaan toimialan toimintakate-ennuste on noin 213 000 euroa yli jaksotetun talousarvion.

Koska kaikki tulosalueet eivät vielä ole laskuttaneet investointikohteita käyttötalouden kohtaan ”valmistus omaan käyttöön", näyttää siltä, että ympäristöteknisen lautakunnan toimialueen käyttötalous tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti + - 200 000 euron tarkkuudella.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §