Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa.

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§35 Metsopoika-ottelu/Kainuun Haukkuvat Lintukoirat ry, 09.11.2017
Lupapäätös:
§3 Rantapuiston ja Kyynäspäänniemen käyttö Kekri -tapahtumassa 4.11.2017, 27.10.2017

Kiinteistöinsinööri
Hankintapäätös:
§6 Mapinfo ohjelmiston päivitysten (3 kpl) sekä RouteFinder -lisäosan hankkiminen, 18.10.2017
Osoitepäätös:
§7 Kiinteistön 205-414-6-15 Sivola osoitemuutos, 25.10.2017
Vuokra-ajan jatkaminen:
§75 Omakotitalotontin nro 205-5-105-2 (Pihkapolku 26, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen, 30.10.2017
Vuokrauspäätös:
§22 Omakotitalotontin nro 205-16-88-2 (Kominnotkontie 19, Kättö) vuokraaminen, 31.10.2017
§23 Tontin 205-24-1-7 (Sotalapsentie 18) vuokrapäätöksen peruminen, 14.11.2017

Suunnittelupäällikkö
Hankintapäätös:
§6 Kajaaninjoen ylittävän sillan 3D -mallintaminen, 07.11.2017
§7 Matkakeskuksen informaatiojärjestelmän suunnittelu, 14.11.2017
§8 Matkakeskuksen katoksen suunnitelma, 14.11.2017

Tekninen johtaja
§16 Suurkuvatulostimen hankinta, 30.10.2017
§17 Lehtikankaan monitoimitalon turvallisuussovellus pelastustoimintaan, 03.11.2017
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§9 Rakennus- ja värialantuotteet optiovuosi 1.1.2018-31.12.2018 käyttöönottaminen, 19.10.2017
Henkilöstöpäätös:
§17 Rekrytointilupa liikunta -tulosyksikkö / Vimpelin urheilukeskus, 31.10.2017
Muu päätös:
§4 Gasum Oy:n lausuntopyyntö, 08.11.2017
§5 Lehtikankaan monitoimitalon turvallisuussuunnitelmaan liittyvä salassapitosopimus, 10.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä ympäristöteknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §