Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavan viikon perjantaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva Mikkosen ja Tanja Ålanderin.

Päätös

Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Pyyn ja Tanja Ålanderin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §