Ympäristötekninen lautakunta, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Lausuntopyyntö Valtatien 5 ja Nuaskadun liittymän liikennevalojen rakennussuunnitelmasta

KAJDno-2017-1522

Valmistelija

  • Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Kajaanin kaupungilta lausuntoa valtatien 5 ja Nuaskadun liittymän liikennevalojen rakennussuunnitelmasta.


Valtatien 5 ja Nuaskadun liittymän liikennevalo-ohjauksen suunnittelu on aloitettu Kajaanin kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteystyössä tehtävän liikenneturvallisuustyön pohjalta. Vuosien 2012–2016 välisenä aikana liittymässä on tapahtunut kolme onnettomuutta, joista kaksi on johtanut henkilövahinkoihin. Valtatie 5 nopeusrajoituksia laskettiin 2013.


Petäisenniskan ja Teknologiapuiston alueilla sijaitsee yksi Kajaanin merkittävimmistä yrityskeskittymistä, joka tuottaa merkittävästi työmatkaliikennettä sekä teollisuutta palvelevaa raskasta ajoneuvoliikennettä. Valtatie 5 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa, jolle on asetettu korkeat laatu- ja turvallisuustavoitteet. Valtatie 5 runsaan liikennemäärän vuoksi sivusuunnalta päätien liikennevirtaan liittyminen on ruuhka-aikana hankalaa.


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut valtatien 5 ja Nuaskadun liittymän liikennevalojen rakennussuunnitelman. ELY-keskus pyytää Kajaanin kaupungilta suunnitelman hyväksymistä sekä tekemään osaltaan tarvittavat hyväksymiskäsittelyt. Lisäksi ELY-keskus pyytää kaupungilta sitoutumista kolmasosaan hankkeen toteuttamisesta aiheutuvista todellisista rakentamiskustannuksista. Alustava arvio rakentamiskustannuksista on 167 000 euroa (alv 0 %). Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun urakkatarjoukset on saatu.


Valtatien 5 ja Nuaskadun liittymän liikennevalo-ohjaus tulee valmistuttuaan Liikenneviraston omistukseen. ELY-keskus vastaa liikennevalojen käytöstä ja kunnossapidosta. ELY-keskus laskuttaa liikennevalojen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista Kajaanin kaupunkia vuosittain toteutuman mukaan tulohaarojen suhteessa. Kaupungin osuus on arviolta noin 1000 euroa vuodessa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018 osana valtatien 22 Oulu– Kajaani–Vartius -kehittämishanketta. Mikäli hankkeen toteutus tapahtuu EAKR-hankkeena, on kustannusjaosta neuvoteltava uudelleen, jolloin kaupungin maksuosuus vastaavasti pienenee.

Lisätietoja asiasta antavat suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 ja suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen, p. 044 7100 360 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman suunnitelman valtatien 5 ja Nuaskadun liittymän liikennevalojen rakennesuunnitelman. Kajaanin kaupunki sitoutuu osallistumaan kolmasosaan hankkeen rakentamiskustannuksiin, jotka ovat alustavan arvion mukaan kaupungin osalta 55 670 euroa (alv 0 %). Mikäli hanke toteutuu, niin Kajaanin kaupunki sitoutuu vastaamaan liikennevalojen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista esitetyn jaon mukaisesti. Kaupungin osuus rakentamiskustannuksista maksetaan kiinteät rakenteet ja laitteet investointimäärärahasta.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §