Ympäristötekninen lautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1398

Perustelut

Iltakoulussa:

Liikuntapoliittisen ohjelman päivitys 2019–2022, oheisliite

Talouden sopeuttaminen

Rakennusten rakennemuutosohjelma

 

Seuraava lautakunnan kokous ke 11.12.2019 Brahessa (kokousaika ei vielä tiedossa).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §