Ympäristötekninen lautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Liikuntapaikkojen talvikunnossapito

KAJDno-2019-1313

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Ulkoliikunta-alueiden talvikunnossapito 2019–2020

Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikkö ylläpitää talvisin hiihtolatuja noin 100 kilometrin verran, josta valaistuja latuja on noin 30 km. Lisäksi urakoitsija hoitaa Vuolijoen ja Otamäen latuja. Latujen kunnossapito hoidetaan talvella 2019–2020 kahden latukoneen avulla. Lisäksi moottorikelkoilla hoidetaan jääladut ja esim. koulujen ja päiväkotien lähilatuja. Ulkoliikunta-alueiden henkilöstöstä latuporukkaan kuuluu viisi työntekijää ja työnjohtaja. Ladut ajetaan sään ja käyttäjien määrän mukaan kaupunkialueella tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Haja-asutusalueiden ladut ajetaan kerran viikossa. Muutoksena aikaisempaan ladut ajetaan työvuorojen mukaisesti myös viikonloppuisin, aikaisemmin viikonloput ajettiin päivystyksenä.

Ulkojääkenttiä tehdään tulevana talvena liitteen mukaisesti. Uudistuksena aikaisempaan on, että kenttien kunnossapito tehdään paremmin asiakkaille näkyväksi ja kenttien hoitoa voi seurata Fluent-sovelluksen kautta. Ulkoliikunta-alueiden henkilöstöstä jääporukkaan kuuluu kuusi työntekijää ja työnjohtaja. Arkisin työskentelemme kahdessa vuorossa ja viikonloppuisin yhdessä vuorossa.   

Maastopyöräilijöille ja muille luonnossa liikkujille poljetaan moottorikelkalla pohjia, joita pitkin kuntalaiset pääsevät liikkumaan virkistysmetsissä. Maastopyöräilijöille tehdään 4,5 km:n reitti Vimpelinvaaralle. Lisäksi meneillään on kuntalaiskysely, jossa selvitetään kajaanilaisten liikkumista talvisin. Kuntalaiskyselyn perusteella suunnitellaan ja toteutetaan lisää reittejä ulkoilijoille.

Ruuhijärven kalastusalue avataan jäätilanteen salliessa. Ruuhijärvellä on päivystäjä paikalla arkisin klo 8–10. Lupamyynti on mahdollista mobiililuvalla, sekä Kajaani-Infossa ja Kaukavedessä.

Lisätietoja antaa liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström, p. 044 4214 378 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liikuntapaikkojen talvikunnossapidon esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §