Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Ympäristöteknisen toimialan talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut


Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteuma ajalta 1.1.–31.7.2021 esitellään kokouksessa. 

- Oheisliite ympäristötekninen toimiala käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.–31.7.2021.
- Oheisliite ympäristöteknisen toimiala investointiosan toteutumavertailu 1.1.–31.7.2021.

Lisätietoja controller Erja Niittyviita, p. 044 7100 458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden sekä investointiosan toteutumavertailut ajalta 1.1.–31.7.2021.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §