Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2023

KAJDno-2021-624

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen alaisuuteen on 1.8.2021 alkaen perustettu osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka tehtävänä on kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden toteuttaminen, järjestöyhteistyö ja avustusten jakaminen. 

Jaostoon kuuluu viisi kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Sivistyslautakunta nimeää yhden jäsenen jaoston puheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen. Ympäristötekninen lautakunta nimeää yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen. Yksi jäsenistä varajäsenineen valitaan kaupunginhallituksen keskuudesta ja kaksi jäsentä varajäsenineen valtuutetuista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää osallisuus- ja hyvinvointijaostoon varsinaisen jäsenen, joka toimii jaoston varapuheenjohtajana, ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

Päätös

Jäsen Tea Heikkinen esitti, jäsen Anssi Mannisen ja Veijo Moilasen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §