Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

 

Kokouspaikalla läsnä: Puheenjohtaja Pasi Kilpeläinen, sihteeri Marja Kovalainen, jäsenet: Anssi Manninen, Tea Heikkinen ja Veijo Moilanen, muut osallistujat: tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja kaupungingeodeetti Jari Säkkinen.

Teams-etäyhteydellä: Varapuheenjohtaja Kaija Patronen, jäsenet: Jukka Poutiainen, Kari Kemppainen, Katariina Mikkonen, Mikko Alakärppä, Saara Karjalainen ja Sanna Pakkala-Juntunen, muut osallistujat: toimitilapäällikkö Markku Haverinen, suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, kaupungininsinööri Matti Nousiainen, controller Erja Niittyviita, kaupunginhallityksen edustaja Päivi Fonselius sekä nuorisovaltuuston edustaja Jonna Kyllönen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §