Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Edustajien nimeäminen vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmään

KAJDno-2021-217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Vesihuollon kehittäminen kuuluu vesihuoltolain mukaan kunnan tehtäviin. Osana tätä työtä ympäristötekninen toimiala ryhtyy laatimaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla kaupungin vesihuoltoa tullaan tulevaisuudessa kehittämään. Suunnittelutyöhön kuuluu myös osuus, jossa tarkastellaan vesihuoltolaitosten toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tarkoituksena on tarkastella mm. vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä, mahdollista yhteistyötä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kanssa tai edellytyksiä vesihuoltolaitosten mahdolliselle yhdistämiselle Kajaanin Vesi -liikelaitokseen.

Kehittämissuunnitelman laatimista varten perustetaan työryhmä ja ohjausryhmä. Työryhmä koostuu lähinnä asiaa valmistelevista virkahenkilöistä, vesihuoltolaitosten edustajista sekä suunnittelutyötä tekevän konsultin henkilöstöstä. Ohjausryhmään kutsutaan kaupunginhallituksen, ympäristöteknisen lautakunnan ja vesihuoltolaitosten edustajat. Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Kainuun ELY -keskus ovat edustettuina molemmissa ryhmissä.

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100034, sposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää kaksi edustajaansa sekä heille varahenkilöt Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmään.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta nimeää yksimielisesti Pasi Kilpeläisen ja Panu Huotarin ohjausryhmän varsinaisiksi jäseniksi sekä Kari Kemppaisen Pasi Kilpeläisen varajäseneksi ja Päivi Huuskon Panu Huotarin varajäseneksi.

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Vesihuollon kehittäminen kuuluu vesihuoltolain mukaan kunnan tehtäviin. Osana tätä työtä ympäristötekninen toimiala on ryhtynyt laatimaan keväällä 2021 vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla kaupungin vesihuoltoa tullaan tulevaisuudessa kehittämään. Suunnittelutyöhön kuuluu myös osuus, jossa tarkastellaan vesihuoltolaitosten toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tarkoituksena on tarkastella mm. vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä, mahdollista yhteistyötä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kanssa tai edellytyksiä vesihuoltolaitosten mahdolliselle yhdistämiselle Kajaanin Vesi -liikelaitokseen.
 
Kehittämissuunnitelman laatimista varten on perustettu työryhmä ja ohjausryhmä. Työryhmä koostuu lähinnä asiaa valmistelevista virkahenkilöistä, vesihuoltolaitosten edustajista sekä suunnittelutyötä tekevän konsultin henkilöstöstä. Ohjausryhmään on kutsuttu kaupunginhallituksen, ympäristöteknisen lautakunnan ja vesihuoltolaitosten edustajat. Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Kainuun ELY -keskus ovat edustettuina molemmissa ryhmissä.
 
Ympäristötekninen lautakunta on nimennyt kokouksessaan 31.3.2021 §33 Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmään Pasi Kilpeläisen ja Panu Huotarin ohjausryhmän varsinaisiksi jäseniksi sekä Kari Kemppaisen Pasi Kilpeläisen varajäseneksi ja Päivi Huuskon Panu Huotarin varajäseneksi. Kajaanin kaupunginvaltuusto on valinnut kokouksessaan 9.8.2021 §59 ympäristöteknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025. Pasi Kilpeläinen ja Kari Kemppainen on valittu ympäristötekniseen lautakuntaan toimikaudelle 2021-2025. 
 

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100034, sposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta vahvistaa Pasi Kilpeläisen jäsenyyden ja Kari Kemppaisen varajäsenyyden Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmässä ja nimeää yhden uuden jäsenen ja hänelle varajäsenen Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmään.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta vahvistaa Pasi Kilpeläisen jäsenyyden ja Kari Kemppaisen varajäsenyyden Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmässä ja nimesi uudeksi jäseneksi Veijo Moilasen ja hänen varajäsenekseen Anssi Mannisen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §