Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2020

KAJDno-2019-1411

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste esitetty oheisessa taulukossa jaksotettuina erotuksina.

Tarkempia tietoja oheisliitteissä.

Tilanne 14.1.2020, huomioitavaa on etteivät kaikki vuoden 2019 tiedot ole vielä kirjautuneet järjestelmiin raporttien luontipäivänä.

 

  Jaksotettu erotus
  Toimintatuotot +
valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut Toimintakate
Ympäristötekninen toimiala 29 814 € 1 467 750 € 1 497 563 €
Tekninen hallinto -27 836 € 202 804 € 174 967 €
Maankäyttö-, suun.- ja viranom. 416 035 € 184 998 € 601 033 €
Kunnallistekniikka ja liikunta -518 981 € 516 296 € -2 685 €
Tilakeskus 160 597 € 563 652 € 724 249 €

 

Toteumavertailu ympäristötekninen toimiala 1–12 2019, oheisliite
Ennuste ympäristötekninen toimiala 2019, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste ajalta 1.1. - 29.2.2020 on esitetty alla olevassa taulukossa. TA muutoksineen 2020 sisältää sopeuttamissuunnitelman edellyttämät säästötoimet.

Ympäristötekninen toimiala TA tot 1-2 2020 tilanne 11.3.2020 TA
muutoksineen
2020
TA 1 - 2
2020
TOT 1 - 2
2020
Jaksotettu erotus TOT 1 - 2   
2019
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA TOIMINTAKATE -1 731 -601 -432 -169 -922
Ympäristötekninen hallinto TOIMINTAKATE -1 093 -166 -243 -77 -179
Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaist. TOIMINTAKATE 691 -258 32 290 -345
Kunnallistekniikka ja liikunta TOIMINTAKATE -8 349 -1 314 -1 324 -10 -1 330
Tilakeskus TOIMINTAKATE 7 020 1 137 1 102 -35 932

 

Tarkempia tietoja oheisliitteissä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumavertailun ajalta 1.1. - 29.2.2020.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §