Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat 

KAJDno-2019-1408

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan seuraava kokous on 22.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §