Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 2 Palvelusopimuksen solmiminen Trimble Locus -järjestelmän konsultointipalveluista vuodeksi 2020, 21.02.2020
§ 3 Trimble Locus Cloud kiinteistö- ja perusrekisterisovelluksen hankkiminen, 27.02.2020
§ 4 Trimble Locus -väestösovelluksen päivitys uuden lapsenhuoltolain mukaiseksi, 27.02.2020
Kiinteistökauppapäätös :
§ 2 Tontin nro 205- ******** ( ********, Vuolijoki) myyminen ********, 20.02.2020
Tonttijakopäätös:
§ 1 Kiinteistöä 205-18-15-1 koskeva tonttijaonmuutos (tj18/15/6, tontti 205-18-15-8), 20.02.2020
Varauspäätös:
§ 1 Liiketontin nro 205-18-34-1 (Riitetie 13) varausajan jatkaminen Sakela Rakennus Oy:lle, 26.02.2020
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 2 Pellon vuokrasopimuksen solmiminen I & M Huusko Oy:lle kiinteistön 205-7-7-1 Auralan peltolohkolle., 27.02.2020
Vuokrauspäätös:
§ 2 Lupa vuokra-alueen väliaikaiseen alivuokraukseen Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle tilan 205-402-3-93 alueella Kuluntalahdessa, 12.02.2020
§ 3 Teollisuustontin 205-18-15-1 (Huurretie 4, Kylmä) vuokraaminen Rakennus M. Karjalainen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 17.02.2020
§ 5 Terassialueen vuokraaminen Kalkkisillan laiturialueelta, 03.03.2020
§ 6 Omakotitalotontin nro 205- ******** ( ********, Kangasmaasto) vuokraaminen, 04.03.2020

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 4 Tapahtuma-avustus Backwoods Cruising 2020 / Backwood Customs ry, 18.02.2020
§ 5 Tapahtuma-avustus MeluLinko 2020 / FC Menneisyyden Lupaukset, 10.03.2020
Hankintapäätös:
§ 4 Maanrakennusurakka 6 2020 Koivukoskenkadun HV-järjestelyt, urakoitsijan valinta, 13.02.2020
§ 5 Maanrakennusurakka 5 2020 Nuotiopuiston leikkikenttä, urakoitsijan valinta, 14.02.2020
§ 6 Työkonepalvelut Kajaanin kaupungin kohteissa 2020-2021, 27.02.2020
§ 7 Suurtehoruohonleikkurin hankinta, 06.03.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 2 Osallistuminen valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen, 27.02.2020

Tekninen johtaja
§ 3 Liikennemerkit ja -tarvikkeet Monetran sopimukseen liittyminen, 26.02.2020
Muu päätös:
§ 3 Sitoumus KAHINA -hankkeen osarahoittajaksi, 13.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätettiin, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §