Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 5 Metsähoitotöiden hankinta vuodelle 2020 + yhden (1) vuoden optio, 16.03.2020

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 2 Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikön sisäliikuntapaikkojen sulkeminen 17.3.2020-13.4.2020 väliseksi ajaksi., 17.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätettiin, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.