Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kellovaaran yksityistien peruskorjausavustus

KAJDno-2019-1432

Valmistelija

  • Alpo Härkönen, Metsätalousinsinööri, alpo.harkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kellovaaran yksityistien tiekunta on hakenut kaupungilta avustusta tien peruskorjauksen kustannuksiin. Kaupunki on avustanut yksityisteiden suunnittelua, perusparantamista ja rakentamista, mikäli valtio myös on avustanut hanketta. Kaupunki on maksanut avustuksena 75 % valtion maksaman avustuksen yli menevältä osalta, jolloin kaupungin avustuksen osuudeksi on yleensä jäänyt 37,5 %, kun valtion avustus on kattanut 50 % kokonaiskustannuksista. Yksityisteiden perustamiseen avustuksia on maksettu kaupungin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Kellovaaran yksityistien peruskorjaushankkeen toteutuneet kustannukset välillä 3.6.2019-11.12 2019 ovat yhteensä 265 505,00 euroa, josta avustuskelpoinen osuus on 215 686,27 euroa. Valtio on maksanut peruskorjaukseen Kemera tukea 50% avustuskelpoisista kustannuksista eli 107 843,13 euroa.

Kellovaaran yksityistien tiekunta hakee Kajaanin kaupungilta avustusta tien peruskorjauksen omavastuuosuuteen, joka on yhteensä 107 843,13 euroa.

Kajaanin kaupungin avustuksen osuudeksi tulisi aiemmin sovellettujen avustusperusteiden mukaisesti 75%*107843,13 euroa eli yhteensä 80882.35 euroa, jos avustus maksetaan täysimääräisenä. Kellovaaran yksityistien varrella on vähän pysyvää asutusta, mutta se on tärkeä läpikulkutie Murtomäkeen. Yksityistien peruskorjausavustuksen maksamiselle määrärahojen puitteissa on siten perusteet.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki maksaa Kellovaaran yksityistien tiekunnalle Kellovaarantien peruskorjausavustuksena yhteensä 80882,35 euroa.

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus: 

Asia palautetaan valmisteluun.

Lautakunta hyväksy teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §