Ympäristötekninen lautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2020

KAJDno-2019-1411

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste ajalta 1.1. - 31.5.2020 on esitetty oheisliitteissä.

- Oheisliite ympäristötekninen toimiala käyttötalouden toteutumavertailu 1–5 2020
- Oheisliite ympäristöteknisen toimiala investointiosan toteutumavertailu 1.1.–31.5.2020.

Lisätietoja controller Erja Niittyviita, p. 044 7100 458  etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden sekä investointiosan toteutumavertailut ajalta 1.1. - 31.5.2020.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §