Ympäristötekninen lautakunta, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1408

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan seuraava kokous on 26.8.2020.

Lautakunnan jäsenille kerrottiin tilannekatsaus 15.6.2020 tapahtuneesta varikon palosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §