Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Lupapäätös:
§ 4 Kuntan nosto tilalta 205-401-1-83 Lahjoitusmaa, metsäsuunnitelman kuvioilta 72 ja 82, 01.06.2021
Tonttijakopäätös:
§ 3 Kiinteistöjä 205-2-9906-1 ja 205-2-9901-1 koskevan tonttijakoehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen.(tj 2/95/1, tontit 205-2-95-(1-6)), 03.06.2021
Varauspäätös:
§ 13 Teollisuustontin nro 205-18-1-3 (Betonitie 1, Kylmä) varaaminen, 24.05.2021
§ 14 Pientalotontin nro 205-4- ********, Purola) varaaminen, 24.05.2021
§ 15 Omakotitalotontin nro 205-24- ********, Kangasmaasto) varaaminen ********, 03.06.2021
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 14 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen ********, 23.04.2021
§ 22 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen, 18.05.2021
§ 23 Kerrostalotontin nro 205-5-28-10 (Kasarminkatu 17, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen, 20.05.2021
§ 24 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen, 24.05.2021
Vuokrauspäätös:
§ 15 Karankalahden varastoalueen vuokra-alueen nro 1, vuokraaminen Kajaanin Pihapuu (Y-tunnus:2474300-1)/ Jyrki Väisäselle, 23.04.2021
§ 16 Omakotitalotontin nro 205-24- ********, Kangasmaasto) vuokraaminen, 24.05.2021

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 9 Tapahtuma-avustus Sambakarnevaali / Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry, 27.05.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 11 Tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt 2021-2023+ (2), 06.05.2021
§ 14 Keskuskentän energiaratkaisut välipäätös, 20.05.2021
§ 15 Tiehöylän hankinta vuodelle 2021, 20.05.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Rekrylupa tilakeskuksen toimistoinsinööri toistaiseksi 2021, 20.05.2021

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Vuorikatu 2 julkisivukorjausurakka, 21.04.2021
§ 10 Vuolijoen nuorisotalon purku-urakka, 20.05.2021
§ 11 Vuorikatu 2 vesikaton korjausurakka, 25.05.2021
§ 12 Vuolijoen koulun pihatyöurakka, 26.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §