Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: Puheenjohtaja Kaija Patronen, sihteeri: Salla Hauska, jäsenet: Ritva Mikkonen, Aila Tartia-Jalonen, Irja Seppänen, Kari Kemppainen, Pasi Kilpeläinen, muut: Vesa Kaikkonen, Erja Niittyviita Jari Säkkinen, Jussi Heikkinen ja Marja Kovalainen.

Etänä (Teams): Jäsenet: Voitto Leinonen, Päivi Huusko, Eveliina Kinnunen, muut: Markku Haverinen ja Jari Kauppinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §