Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteutumavertailu 2018

KAJDno-2018-608

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Talouspalvelut on tuottanut ensimmäisen toimialan käyttötalouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.4.2018. Raportin mukaan toimialan toimintatuotot (tuotot + valmistus omaan käyttöön) ovat noin 250.000 euroa jäljessä talousarvion jaksotetusta tuotto-odotuksesta. Vastaavasti toimialan toimintakulut ovat noin 300.000 euroa alle talousarvion jaksotuksen. Toimialan toimintakatteen tulisi olla talousarvion jaksotuksen mukaan -587.000 euroa. Toteutunut toimintakate on -538.000 euroa. Jaksotetun talousarvion toimintakatteesta siis näytetään olevan paremmalla puolella 48.000 euroa. Huhtikuun talouslukujen kirjanpito sulkeutuu kokouspäivänä, joten viimeisin talousvertailu jaetaan kokouksessa pöydälle.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että talousarvio näyttäisi toteutuvan likimain suunnitellusti. Elokuussa saatava seurantaraportti 1.1.– 31.7. kertoo tarkemmin talousarvion toteutumisesta.

Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §