Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-22

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava lautakunnan kokous ke 13.6.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §