Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Valtuustoaloite: Kauppakadun pysäköinnin maksuttomuudesta

KAJDno-2017-1558

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Eila Aavakaren esittämä ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Olen saanut tämän kuluneen syksyn aikana tavallista enemmän yhteydenottoja koskien Kauppakadun pysäköintijärjestelmää. Yhteydenotot ovat olleet pääsääntöisesti kaupunkilaisilta, asiakkailta. Tämän vuoksi jalkauduin piirimme puheenjohtajan Pertti Ahqvistin kanssa syksyisenä lauantaina Kauppakadun yrittäjien pariin ja haastattelimme eri monta yrittäjää. Viesti oli surullista kuunneltavaa. Huomasimme, että heillä oli asiaa, he avautuivat huolistaan täysin. Ilo ja tekemisen meininki oli poissa, koska  katu oli tyhjä. 2-3 henkilöä näkyi katukuvassa. Niistä ei riittänyt kaikille aiakkaiksi. Samalla tarkistimme, että markettien parkkipaikoilla oli tungosta. Siis nettikauppaa ei voida syyttää!

Asiakkaiden viesti yrittäjälle on ollut selkeä; pysäköintimittarit ovat suurin este asioimiselle, kun sen voi tehdä muualla maksutta, kiireettömästi, unohtaen minuutit ja ajankulun. Kassavirrat ovat pienentynet 1/3 osaan siitä, mitä ovat vuosi – puolitoistavuotta sitten olleet.

Yrittäjä, joka omistaa kadunvarrella liikehuoneiston, liiketoiminnan tulisi olla tuottavaa, siten yritys voi kehittyä, tehdä uusia investointeja, lisätä henkilökuntaa, suunnitella mahdollista sukupolven vaihdosta tai jopa yrityksen myyntiä. Jos mitään näistä ei pysty suunnittelemaan, on edessä loukku ja kierre, josta ei ole ulos pääsyä, työasiat tulee yöuniin, jopa terveys järkkyy.  Totuus on, että yrittäjän silmänurkkaan vierivä kyynel, kertoi omaa sanomaansa, joka ei saa jättää kylmäksi meistä yhtäkään, kotikaupunkimme päättäjää, vastuunkantajaa.

Monet totesivat että toisen on lähdettävä etsimään työtä oman yrityksen ulkopuolelta. Tästä seuraa tilanne, että se ainoa vapaapäivä on taakse jäänyttä.

Tilanne on mielestäni niin huolestuttava, että kysynkin teiltä  arvoisat virkamiehet, ympäristöteknisen lautakunnan jäsenet ja hyvät valtuutetut, onko meillä varaa antaa kaupunkikeskustan muuttua aavekaupungiksi, joka on tulevaisuutemme imago upeasta maakuntamme keskustaajamasta. Toiseksi,eikö jo päätettyjä asioita voi muuttaa, jos ne vievät jo olemassaolevilta yrityksiltä kasvun mahdollisuuden?

Perustelen tätä sillä, että mitä enemmän luin tulevaa Kainuu ohjelmaa ja kaupunkistrategiaa sitä enemmän minulla on tahtotilaa tehdä näitten yritysten säilymisen puolesta töitä. Ohjelmassa nimenomaan sanotaan, että Kainuussa on kilpailukykyinen maakuntakeskus Kajaani. Samoin luvataan, että uusien yritysten syntymisen myötä meidän kuuluu kiinnittää huomiomme jo olemassaoleviin yrityksiin ja auttaa niitä säilyttämään elinvoimaisuutensa, kehittymään, vahvistamaan liiketoimintaansa.

Kaupunkistrategiassa todetaan, teemme kaupungista kasvukeskuksen, meidän on huolehdittava tiiviistä kaupunkikeskustasta! Onko tyhjänä ammottavat liikehuonejstot, katu ilman ihmisiä, asiakkaita, tavoite, mihin pyrimme?

 Toivomme Vuokatin lomailijoita ostoksille Kajaaniin. Miksi lähteä tänne, kun Sotkamossa löytyy kauppoja ja putiikkeja ja ilman parkkimaksuja.

Ehdotuksemme on, että pysäköinti muuttuu kiekkopysäköinniksi välittömästi, pidemmäksi määräajaksi, jotta saamme kattavan vertailutuloksen nykyiseen järjestelmään. Kiekkopysäköinnin aika olisi 1-2 tuntia ja sillä rajoituksella, että yrittäjät itse eivät täytä parkkipaikkojaan omilla ajopeleillään.

Kysynkin, miksi ei voida antaa tätä mahdollisuutta? Jos se vaatii ympäristöteknisen lautakunnan luvan, käsitellään se siellä. Pysäköintimaksu tuntuu monesta tässä salissa pieneltä, mutta sillä on yllättävän suuret vaikutukset yritysten toimintaan, työllisyyteen , verotuloihin. Annetaan joulu ja joulumyynnin ilo myös kaupunkikeskustan kauppiaille!"

 

Valmistelija

  • Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen Kauppakadun pysäköinnin maksuttomuudesta. Aloitteessa on tuotu esille huoli keskustassa asioivien määrän väheneminen viime vuosina ja sen seurauksena liikehuoneistojen tyhjeneminen ja yrittäjien epävarmuus tulevasta. Asiakkaiden viesti yrittäjille on ollut, että pysäköintimittarit ovat suurin este keskustassa asioimiselle. Ehdotuksena on, että pysäköinti muuttuu kiekkopysäköinniksi välittömästi pidemmäksi ajaksi, jotta saamme kattavan vertailutuloksen nykyiseen järjestelmään. Kiekkopysäköinnin aika olisi 1–2 tuntia ja sillä rajoituksella, että yrittäjät itse eivät täytä parkkipaikkoja omilla ajopeleillään. 

Keskustan alueella on rajallisesti tilaa pysäköinnille. Pysäköinti ei ole ilmaista, vaan kulut maksetaan aina jossain muodossa. Kuluja katetaan pysäköintimaksuilla tai verovaroilla. Kustannuksia aiheutuu pysäköintialueen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Verovaroin kustannettuna pysäköinnistä maksavat myös joukkoliikenteen käyttäjät, jalankulkijat ja pyöräilijät. 

Kajaanissa on otettu käyttöön nykyinen pysäköintijärjestelmä 2015. Tuolloin pysäköintimaksuautomaatit uusittiin, määritettiin pysäköintitaksat ja maksullisen pysäköinnin alueet. Keskusta pysäköinnin ohjaus uusittiin vastaamaan nykyisiä järjestelyjä. Pysäköintiaika keskustan maksullisilla pysäköintialueilla on rajoitettu ja lähialueen kiekkopysäköintipaikoilla pysäköintiaika vaihtelee 15:stä minuutista 2:een tuntiin. 

Keskustan pysäköinnin maksullisuudesta, pysäköintialueista ja niihin kohdistuvista aikarajoituksista on keskusteltu eri tahojen kanssa. Kajaanin Kauppiasyhdistys ry ja Oulun kauppakamarin Kainuun kauppakamarijaosto ovat toimittaneet lausunnot koskien keskustan pysäköintiä. Kajaanin Kauppiasyhdistys ry:n lausunnossa on mm. esitetty, että parkkimaksuja tarvitaan takaamaan riittävä vaihtuvuus kaupunkikeskustan parkkipaikoilla. Lisäksi on mainittu, että ilmainen pysäköinti on aiheuttanut ongelmia parkkipaikkojen täyttyessä asukas- ja työpaikkapysäköinnistä. Kainuun kauppakamarijaosto on puolestaan tuonut esille, että heidän näkemyksen mukaan pysäköinnin maksullisuudesta ei ole merkittävää haittaa kaupalliselle toiminnalle keskustan alueella. Kumpikaan lausunto ei puoltanut keskustan pysäköinnin maksuttomuutta. Lausunnot ovat oheisliitteenä. 

Maksuttoman pysäköintikiekolla aikarajoitetun pysäköinnin kokeilu olisi haastava toteuttaa. Jos kokeilujakso kohdistuisi vain Kauppakadulle, niin se lisäisi tarpeettomasti liikennettä autoilijoiden etsiessä Kauppakadulta maksutonta kiekkopysäköintipaikkaa. Pysäköinninohjaus tulisi keskustassa uusia kokonaisuudessaan kokeilun ajaksi. Käytännössä tuo edellyttäisi ainakin 53 liikennemerkin poistamista ja korvaamista uusilla kiekkopysäköinnistä ja aikarajoituksista kertovilla liikennemerkeillä. 

Kajaanissa maksullisen pysäköinnin alueilla on järjestetty maksuttomia pysäköintijaksoja mm. joulun tienoilla. Käytännössä tuolloin esim. monet työntekijät ovat siirtyneet pysäköimään ajoneuvonsa yläkaupungin kadunvarsipysäköinnin sijaan keskustan normaalisti maksullisille pysäköintialueille. Joulukuussa olleen maksuttoman pysäköintijakson aikana suositeltiin, että pysäköintiaika rajoittuisi 2:een tuntiin, mutta käytännössä sitä ei pysty valvomaan, eikä myöskään rajoittamaan, kun pysäköinninohjausta ei ole ollut liikennemerkein toteutettu. Tuona aikana eivät pysäköinnin tarkastajat pystyneet antamaan virhepysäköintimaksuja, vaikka ajoneuvo olisi pysäköitynä samassa paikassa koko päivän, jos ajoneuvo muutoin oli pysäköimiseen sallitulla alueella. Lisäksi on havaittu, että maksuttoman pysäköintijakson aikana ajoneuvoja pysäköidään virheellisesti alueille, joille pysäköinti ei ole sallittu. 

Kajaanin kaupunki myöntää maksua vastaan asukas- ja yrityspysäköintilupia. Jos keskustan alueella olisi käytössä täysin maksuton pysäköinti, niin todennäköisesti asukas- ja yrityspysäköintien lupamäärät vähenevät. 

Valtuustoaloitteen käsittelyn aikana on tullut esille mielipiteitä ja havaintoja, joiden pohjalta ympäristötekninen lautakunta harkitsee muutoksia nykyiseen pysäköintijärjestelyyn. Muutoksien valmistelussa huomioidaan valtuustoaloite ja sen käsittelyvaiheessa toimitetut lausunnot. 

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen p. 044 7100 360 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vastataan Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen, että siinä esitettyä Kauppakadun maksuttoman pysäköinnin kokeilua ei järjestetä. 

Päätös

Puheenjohta totesi ympäristöteknisen lautakunnan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

Äänestystulokset


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §