Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) ostaminen

KAJDno-2018-549

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut maanomistajan kanssa tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) ostamisesta. Kaupunki on tarjonnut rivitalotontista (käyttötarkoitus AR) 80 500 euroa, joka vastaa n. 80 % kaupungin oman hinnaston mukaisesta rivitalotontin maanhinnasta. Maanomistaja on hyväksynyt kaupungin tarjouksen tontista.

Tontti sijaitsee kaupungin omistamien maiden keskellä valmiin kunnallistekniikan piirissä. Kaupunki omistaa myös samassa korttelissa olevan toisen rivitalotontin. Kaupan toteutuessa tontit voidaan yhdistää ja yhdistetyn tontin käyttötarkoitusta muuttaa poikkeamisluvalla hankekohtaisesti  tai myöhemmin asemakaavan muutoksella vastaamaan alueen liiketonttien kysyntään.

Toimivaltadelegointi: Kajaanin kaupungin vuoden 2018 talousarviokirjan sivun 85 kohdan 7 mukaan yli 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee kaupunginhallitus.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ostaa tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) 80 500 euron kauppahinnalla tarjouksessa mainituin ja muuten normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §