Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1408

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kevään 2021 kokousajat:

27.1. klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams

24.2. klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams

31.3. klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams

28.4. klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams

26.5. klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §