Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Varauspäätös:
§ 11 Omakotitalotontin nro 205-12 ********, Kettu) vuokraaminen ********, 07.12.2020
§ 12 Tontin 205-9-28-1 (Kaikukatu 3) varaaminen Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle palveluasumisyksikön suunnittelua varten, 07.12.2020
§ 13 Tontin 205-9-23-5 (Menninkäisentie 3) varaaminen Hoivatilat Oy:lle vanhustenpalveluasumisyksikön suunnittelua varten, 07.12.2020
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 91 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen  ********, 27.11.2020

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 19 Tapahtuma-avustus Kainuulainen Joulutori / KAMK OY, 24.11.2020
Hankintapäätös:
§ 18 Keräävän harjalaitteen toimittajan valinta, 20.11.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 10 Raatitorin valaistussunnitelman hankinta, 26.11.2020
§ 11 Trimble Locus, Cloud rakennusvalvontasovelluspäivityksen hankkiminen, 04.12.2020

Tekninen johtaja
§ 17 Aurinkosähkön hankinta_liittyminen Hansel Oy:n DPS, 23.11.2020

Toimitilapäällikkö
§ 18 Vartiointipalvelut OPTIO I, 04.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Jäsen Kari Kemppainen esitti jäsen Pasi Kilpeläisen ja jäsen Aila Tartia-Jalosen kannattamana, että toimitilapäällikön viranhaltijapäätös § 18 vartiointipalvelut OPTIO I, 4.12.2020 otetaan käsiteltäväksi pykäläasiana ympäristöteknisen lautakunnan tammikuun kokouksessa siltä osin, että selvitetään millä perusteilla optio on otettu käytettäväksi sekä onko palvelu tuotettu tarjouksessa annetun palvelulupauksen mukaisesti. 

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy jäsen Kemppaisen ehdotuksen yksimielisesti.

Muiden viranhaltijapäätösten osalta päätetään ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Hyväksyi.