Ympäristötekninen lautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: pj Kaija Patronen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Ritva Mikkonen, muut: Jussi Heikkinen ja Jari Säkkinen

Etänä (Teams): jäsenet: Panu Huotari, Päivi Huusko, Irja Seppänen, Tanja Ålander, Aila Tartia-Jalonen, Markus Leinonen, Kari Kemppainen ja Pasi Kilpeläinen, muut: Erja Niittyviita, Jari Kauppinen ja Matti Nousiainen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §