Ympäristötekninen lautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1363

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

1. Iltakoulut:

- Liikenneturvallisuustyö Kajaanin kaupungissa, Jari Kauppinen noin 16:15-16:30

- Liikkumisohjelman tuloksia 2022, Anni Vartila ja Aleksi Nyström noin 16:30-16:45

2. Tiedoksi Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n vetoomus (liite) liittyen Pirunvaaran, Olliskanvaaran ja Pirttimäen metsien käyttösuunnitelmiin.

3. Kevään 2023 alustavat kokouspäivät:

- keskiviikko 25.1.2023 klo 16:15

- keskiviikko 1.3.2023 klo 16:15

- keskiviikko 29.3.2023 klo 16:15

- keskiviikko 26.4.2023 klo 16:15

- keskiviikko 24.5.2023 klo 16:15

- keskiviikko 14.6.2023 klo 16:15

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Iltakouluasiat:

- Liikenneturvallisuustyö Kajaanin kaupungissa, Jari Kauppinen 16:18-16:45

- Liikkumisohjelman tuloksia 2022, Anni Vartila ja Aleksi Nyström 16:47-17:27

 

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §