Ympäristötekninen lautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 10 Pystykaupalla myytava leimikko tilalla 205-403-3-104 KORHOLA vuonna 2022, 25.11.2022
§ 11 Geodrone nelikopterin rungon päivitys ja laskuvarjointegraation hankkiminen, 28.11.2022
Kiinteistökauppapäätös :
§ 28 Omakotitalotontin myyminen Lehtikankaalta, 24.11.2022
Lupapäätös:
§ 6 Vesialueen omistajan lupa tuhkan sirottelemiseen Vimpelinlampeen, 25.11.2022
Osoitepäätös:
§ 7 Vimpelinvaaran ampumaradan osoite ja Ampumaradantien nimen muuttaminen, 21.11.2022
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 152 Tontin vuokra-ajan jatkaminen Purolassa, 21.11.2022
§ 153 Tontin vuokra-ajan jatkaminen Petäisenniskassa, 21.11.2022
§ 154 ET/yk tontin vuokra-ajan jatkaminen Ketussa, 24.11.2022

Suunnittelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 10 Pyöräliikenteen viitoituksen rakennussuunnitelman hankinta, 18.11.2022

Tekninen johtaja
§ 31 Tuntiveloitusperusteiset arkkitehti- ja paasuunnittelijan tehtavat, optio 2, 02.12.2022
§ 32 Tuntiveloitusperusteiset sahkosuunnittelutehtavat 2. optio, 02.12.2022
§ 33 Tuntiveloitusperusteiset rakennesuunnittelutehtävät 2020-2022_OPTIO 1., 02.12.2022
§ 34 LVIA-suunnittelun tuntiveloitusperusteiset tehtavat 2020-2022 optio 2, 02.12.2022

Toimitilapäällikkö
§ 10 Kajaanin kaupungin talonrakennushankkeiden rakennuttamispalvelut 2022-2024, 28.11.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Tilakeskuksen kiinteistönhoitajan valinta 2022, 07.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §