Ympäristötekninen lautakunta, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: puheenjohtaja Pasi Kilpeläinen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Anssi Manninen, Sanna Pakkala-Juntunen, Veijo Moilanen, Tea Heikkinen ja Minna Leinonen (saapui paikan päälle 18:55), muut: Jussi Heikkinen, Ulla-Maija Oikarinen, Anni Vartila ja Aleksi Nyström

Teams-etäyhteys: jäsenet: Kaija Patronen, Mikko Alakärppä, Kari Kemppainen, Minna Leinonen (17:28-18:55), muut: Jari Kauppinen, Matti Nousiainen ja Venla Österberg


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §