Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti 18.5.2018 alkaen
Vuokra-​ajan jatkaminen:
§ 1 Omakotitalotontin nro 205-​5-​67-​1 (Honkirämeentie 13,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen jakamattoman kuolinpesän osakkaille,​ 24.05.2018
§ 2 Omakotitalotontin nro 205-​5-​67-​3 (Honkirämeentie 17,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen,​ 24.05.2018
§ 3 Omakotitalotontin nro 205-​5-​110-​2 (Pyykuja 3,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen,​ 28.05.2018
§ 4 Omakotitalotontin nro 205-​5-​111-​2 (Riekonpolku 9,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen,​ 28.05.2018
§ 5 Omakotitalotontin nro 205-​5-​118-​4 (Honkirämeentie 11,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen,​ 04.06.2018
§ 6 Omakotitalotontin nro 205-​5-​76-​5 (Pihkapolku 31,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen jakamattomalle kuolinpesälle,​ 06.06.2018
§ 7 Omakotitalotontin nro 205-​5-​114-​1 (Honkirämeentie 30,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen,​ 06.06.2018
§ 8 Omakotitalotontin nro 205-​5-​114-​2 (Honkirämeentie 28,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen,​ 06.06.2018
§ 9 Omakotitalotontin nro 205-​5-​114-​3 (Honkirämeentie 26,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen,​ 06.06.2018
Vuokrauspäätös:
§ 1 Autotallin paikan nro 31 vuokraaminen Otavuoli (205-​417-​18-​127) nimisellä tilalla sijaitsevasta Otanmäen autotallialueesta,​ 04.06.2018
§ 2 Autotallin paikan nro 32 vuokraaminen Otavuoli (205-​417-​18-​127) nimisellä tilalla sijaitsevasta Otanmäen autotallialueesta,​ 04.06.2018

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 16 Tapahtuma-​avustus Mahdollisuuksien Tori/Kainuun Nuotta ry,​ 30.05.2018
Hankintapäätös:
§ 10 Keskuskadun tunnelin LED saneeraus 2018,​ 22.05.2018
§ 11 Kaaritien katuvalokaapelointi 2018,​ Urakoitsijan valinta,​ 25.05.2018
§ 12 Lehtikankaan tekonurmikentän suojaverkon hankinta,​ 29.05.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Hallipäällikön rekrytointi,​ 24.05.2018
§ 3 Valintapäätös autonasentaja ja -​kuljettajan vakinaisesta tehtävästä,​ 24.05.2018
Muu päätös:
§ 2 Välikadun sulkeminen yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä 27.5.2018 klo 9-​15 Pekka Heikkisen leipomon edessä,​ 15.05.2018

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka
Vuokra-​ajan jatkaminen:
§ 14 Kerrostalotontin nro 205-​5-​90-​6 (Karhunpolku 5,​ Lehtikangas) vuokra-​ajan jatkaminen Asunto-​osakeyhtiö Karhunkujalle,​ 16.05.2018
§ 15 Kerrostalotontin nro 2055-​5-​90-​11 (Karhunpolku 3,​ Lehtikangas vuokra-​ajan jatkaminen Asunto Oy Palokarhulle,​ 16.05.2018
Vuokrauspäätös:
§ 8 Pellon vuokraaminen viideksi vuodeksi tilasta 205-​404-​15-​4 Vesihiisi (Heteranta),​ 09.05.2018

Suunnittelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Kajaanin muinaisjäännösselvitykset 2018,​ 18.05.2018
§ 4 Kajaanin kaupungin siltojen yleistarkastus,​ 29.05.2018
§ 5 Kajaanin kaupungin keskusta-​alueen pysäköintiselvitys,​ 29.05.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Henkilöstöpäätös,​ 09.11.2017
§ 10 Henkilöstöpäätös,​ 09.11.2017

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Rakennuttamis-​ ja valvontatehtävät optiovuoden 2018 käyttöönottaminen,​ 18.05.2018
§ 13 Tuntiperusteiset suunnittelutehtävät optiovuoden 2018 käyttöönottaminen,​ 18.05.2018
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 7 LVI-​ ja Vesihuollontarvikkeet ajalle 1.6.2018-​31.5.2021,​ 28.05.2018
§ 8 Sähköasennustarvikkeet option käyttöönottaminen ajalle 1.7.2018-​30.6.2019,​ 05.06.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Henkilöstöpäätös,​ 18.05.2018
§ 9 Henkilöstöpäätös,​ 05.06.2018
§ 10 Henkilöstöpäätös,​ 06.06.2018
§ 20 Henkilöstöpäätös,​ 21.12.2017
§ 21 Henkilöstöpäätös,​ 21.12.2017
§ 23 Henkilöstöpäätös,​ 22.12.2017

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Kajaanin uuden harjoitusjäähallin sekä vanhaan jäähalliin kohdistuvien osakorjausten LVIJAK-​suunnittelu,​ 26.02.2018
§ 6 Eljaskartanon sprinkleriurakoitsijan valinta,​ 02.03.2018
§ 16 Vartiointipalvelut 2018 -​ 2021,​ 14.05.2018
§ 17 Vartiointipalvelut 2018-​2021 ,​ 24.05.2018
§ 18 puupintaisten lattioiden kunnossapitolakkaukset option käyttöönottaminen vuodelle 2018,​ 06.06.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Henkilöstöpäätös,​ 22.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §